Liên Lạc

UNITED BUDDHIST CHURCH OF AMERICA
CHÙA PHÁP VƯƠNG
4522 Burke Station Road
Fairfax, VA  22032
Điện Thoại: (703)-343-1100
Email: chuaphapvuongdc@gmail.com
(Tại Góc đường Burke Station Rd. và Braddock Rd.)

Xin Lưu Ý:  Trong lúc lái xe nên theo dõi các bảng Chỉ Dẫn và Luật Lệ Lưu Thông của mỗi Tiểu Bang.  ( Ví dụ:  Hiện nay một số Tiểu Bang cấm sử dụng Cell Phones và tất cả Electrical Devices trong lúc lái xe).  Đồng thời nên dùng các phương tiện hiện đại như GPS và các thứ điện tử khác một cách thông minh.

Sau đây là một vài Chỉ Dẫn đơn giản, có thể lái xe đến Chùa Pháp Vương:

@ Khởi Hành từ Eden Center, Falls Church, VA (Trung Tâm Thương Mại của người Việt tại vùng Hoa Thịnh Đốn) (10 miles)

1. Vào đường US-50 West / Arlington Blvd.  (6 miles)

2.     Quẹo Trái tại Pickett Road (1.5 miles)

3.     Quẹo Phải tại Main Street (1 mile)

4.     Quẹo Trái tại Burke Station Road (1 mile). Chùa nằm bên tay Phải.

 @ Khởi Hành từ White House, Capitol Hill, Washington DC (Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn) (17 miles)

1.    Vào I-395 South / hướng Virginia (9 miles)

2.     Qua Exit 1D, I-495 North / hướng Tysons Corner (2 miles)

3.     Ra Exit 54A, nhập vào VA-620 West / Braddock Road (5 miles)

4.     Quẹo Phải tại Burke Station Road.  Chùa nằm bên tay Trái.

 @ Khởi Hành từ Silver Spring, Maryland (25 miles)

1. Vào I-495 West / Beltway / hướng North Virginia (18 miles)

2.     Ra Exit 50A / US-50 West / Arlington Blvd, hướng Fairfax (3 miles)

3.     Quẹo Trái tại Pickett Road (1.5 miles)

4.     Quẹo Phải tại Main Street (1 mile)

5.     Quẹo Trái tại Burke Station Road (1 mile). Chùa nằm bên tay Phải.

@ Khởi Hành từ Philadelphia, Pennsylvania (150 miles) (Và các Tiểu Bang ở Phía North East, như New Jersey, New York)

1.  Vào I-95 South (120 miles)

2.     Exit 27 để vào I-495 West, hướng Silver Spring (1 miles)

3.     Nhập vào I-495 Virginia (23 miles)

4.     Ra Exit 50A / US-50 West / Arlington Blvd, hướng Fairfax (3 miles)

5.     Quẹo Trái tại Pickett Road (1.5 miles)

6.     Quẹo Phải tại Main Street (1 mile)

7.     Quẹo Trái tại Burke Station Road (1 mile). Chùa nằm bên tay Phải.

@ Khởi Hành từ Richmond, Virginia (102 miles) (Và các Tiểu Bang ở Phía South East, như North & South Carolina, GA)

1. Vào I-95 North (93 miles)

2.     Exit 169B, nhập vào VA-644 West / Franconia Road, hướng Springfield, tiếp tục 644 West (4 miles)

3.     Quẹo Phải tại Rolling Road (2.5 miles)

4.   Quẹo Trái tại Braddock Road (2 miles)

5.     Quẹo Phải tại Burke Station Road.  Chùa nằm bên tay Trái.

Cầu Chúc chư tôn đức Tăng, Ni và quý Phật Tử thượng lộ bình an và vô lượng cát tường

 

Google Map