Thông Cáo Đặc Biệt – Ngôi chùa Pháp Vương sẽ đóng cửa vĩnh viễn từ nay đến cuối năm 2020

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni,

Thưa quý Phật tử và đồng hương,

Trước tiên, trong cơn đại dịch Vũ Hán Covid-19 đang tiếp tục hoành hành khắp nơi trên địa cầu, xin cùng thành tâm cầu nguyện nhân loại sớm tìm ra phương thuốc phòng ngừa và điều trị để cứu nhân độ thế; riêng người Việt nam chúng ta tối thiểu tránh khỏi hoạn nạn khủng khiếp nầy vì chúng ta đã và đang chịu đựng quá nhiều khổ đau trước và sau cuộc chiến tranh tàn khốc 1975.

Thứ đến, xin được thông cáo đến chư Tăng, Ni và Phật tử đồng hương một tin buồn là:  Trong đại lễ Vu Lan Báo Hiếu online vừa qua, Hòa Thượng Viện Chủ đã thông báo rằng, ngôi chùa Pháp Vương sẽ đóng cửa vĩnh viễn từ nay đến cuối năm 2020.  Ngài phần vì già yếu và đang lâm trọng bệnh, phần vì không có ai gánh vác, thừa kế Phật sự.

Trong suốt gần 20 năm cùng chung lo ngôi Tam Bảo nơi đây,  xin được cảm niệm và tri ân công đức của chư tôn đức Tăng, Ni và quý Phật tử khắp nơi đã đóng góp, cúng dường cũng như giúp đở mọi phương tiện về tinh thần và vật chất để phụng sự Phật Pháp và Chúng Sanh.  Chúng tôi nhân đây, thành kính thông tri việc nầy đến quý Phật tử đồng hương xa gần để đến chùa, thỉnh linh cốt thân nhân về thờ phụng. Xin quý vị vui lòng liên lạc trước, qua số điện thoại: (703) 272-8108 hoặc email: chuaphapvuongdc@gmail.com

Kính chúc chư tôn đức Tăng, Ni và quý Phật tử đồng hương tâm Bồ Đề bất thoái, hạnh nguyện thành tựu viên mãn.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát

Fairfax, ngày 10 tháng 9 năm 2020

Kính Thông Cáo,

Ban Quản Trị Chùa Pháp Vương