Đại Lễ Vu Lan năm nay, chùa Pháp Vương sẽ tổ chức trực tuyến (online Live Stream) lúc 12 giờ trưa, Chủ Nhật, ngày 06 tháng 09, năm 2020

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa quý đồng bào các giới và chư thiện-tín Phật tử xa gần

Lễ Vu Lan báo hiếu là ngày đại lễ của đạo Phật để thể hiện truyền thống hiếu hạnh, cao đẹp được người Phật Tử trân quý duy trì để tâm niệm tôn kính tiền nhân, nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên, những bậc tiền bối, đa sanh phụ mẫu, cửu huyền thất tổ và chư tiên linh quá vãng.

Trong tinh thần và ý nghĩa trọng cao cả đại ấy, mùa lễ Vu lan năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc thù khi đại dịch vẫn đang diễn biến phức tạp, chùa Pháp Vương sẽ tổ chức Lễ Vu lan trực tuyến (online live stream) vào lúc 12 giờ trưa, Chủ Nhật, ngày 06 tháng 09, năm 2020. Thành tâm cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni; và kính mời toàn thể đồng bào cùng chư thiện tín Phật tử các giới hoan hỷ tuỳ nghi tham dự.

Trực tuyến (online live stream) trên trang facebook Chùa Pháp Vuong VA

Chùa Pháp Vương trân trọng thông báo.