Đại Lễ Vu Lan năm nay, chùa Pháp Vương sẽ tổ chức trực tuyến (online Live Stream) lúc 12 giờ trưa, Chủ Nhật, ngày 06 tháng 09, năm 2020

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý đồng bào các giới và chư thiện-tín Phật tử xa gần Lễ Vu Lan báo hiếu là ngày đại lễ của đạo Phật để thể hiện truyền thống hiếu hạnh, cao đẹp được người Phật Tử trân quý duy[…]

Read more