Đón Mừng Xuân Canh Tý – 2020 tại Chùa Pháp Vương

CHÚC MNG NĂM MI

Kính Mừng Xuân Di Lặc và Trước Thềm Năm Mới, Năm Canh Tý – 2020,
Chùa Pháp Vương Thành Tâm Khánh Chúc:

– Chư Tôn đức Giáo Phẩm Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni
– Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các tôn giáo bạn
– Quý Tổ chức, Hội đoàn, người Việt – Quốc Gia tại hải ngoại
– Quý Đồng bào cùng chư Thiện tín Phật tử các giới trong và ngoài nước

Một Năm Mới, Thân Tâm Tịnh Lạc, Cát Tường Như Ý và Sở Nguyện Viên Thành

Phật lịch 2563 – Hoa Thịnh Đốn, ngày 10-01-2020

*** Chương Trình Đón Mừng Xuân Canh Tý – 2020 ***

Lễ Tất Niên (Cúng dường Tam Bảo, Thuyết Pháp, Cúng chư Hương Linh và Thọ Trai)
12 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 19/01/2020 (nhằm ngày 25 tháng Chạp năm Kỷ Hợi)
Lễ Cung Đón Giao Thừa (Vía Đức Phật Di Lặc, Đón Giao Thừa, Chúc Xuân và Phát Lộc)
11 giờ tối Thứ Sáu, ngày 24/01/2020 đến sáng Thứ Bảy, ngày 25/01/2020
(nhằm ngày Mồng Một Tết Nguyên Đán, năm Canh Tý)
Lễ Phật Đầu Năm (Ba Ngày Tết Vui Xuân, Cầu Phước-Lộc-Thọ và Cầu An Bá Tánh)
12 giờ trưa, Thứ Bảy, Chủ Nhật và Thứ Hai, ngày 25, 26 và 27 tháng 01/2020
Lễ Tân Niên – Cầu An Đầu Năm (Cúng dường Tam Bảo, Dâng Sớ Cầu Nguyện, Thuyết Pháp, Cúng chư Hương Linh và Thọ Trai)
12 giờ trưa, Chủ Nhật, ngày 02/02/2020 (Mồng 9 tháng Giêng năm Canh Tý)
Lễ Rằm Tháng Giêng (Cúng Ngọ, Thuyết Pháp, Cúng chư Hương Linh và Thọ Trai)
12 giờ trưa, Thứ Bảy, ngày 08/02/2020
Lễ Thượng Nguyên (Cầu Nguyện Quốc Thái Dân An, Dâng Sớ Cầu An và Thuyết Pháp)
12 giờ trưa, Chủ Nhật, ngày 09/02/2020

* Chùa Pháp Vương mở cửa trong 3 ngày Tết, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối
* Quý đồng bào và Phật tử tùy nghi đến Lễ Tam Bảo và dâng Sớ Cầu An Giải Hạn đầu năm
* Cầu nguyện Thế Giới Thanh Bình, Đạo Pháp Trường Tồn và Chúng Sanh An Lạc

MỪNG XUÂN DI LẶC – CANH TÝ – 2020
PHƯỚC THỌ TĂNG LONG – NHƯ Ý CÁT TƯỜNG