Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, 12 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 24-03-2019

Kính thưa chư Thiện Tín Phật tử và Đồng Bào các giới,

Chùa Pháp Vương sẽ trang trọng tổ chức Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vào tháng Hai âm lịch năm nay, vào lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 24-03-2019 với chương trình tổng quát như sau:

  • Cầu nguyện Phật Pháp trường tồn, thế giới hòa bình, quốc thái dân an
  • Cầu an cho bản thân, gia đạo và thân bằng quyến thuộc của chúng ta
  • Một thời Thuyết Pháp về “Hóa Thân Bồ Tát Quán Thế Âm”, dâng lên cúng dường Ngài và chia sẻ cùng tứ chúng đệ tử Phật.

Chùa Pháp Vương trân trọng thông báo và kính mời toàn thể chư Thiện Tín Phật Tử và Đồng Bào các giới hoan hỷ quang lâm tham dự Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.

Xin Bấm vào đây để in hoặc Download:  Thư mời tham dự Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngày 24-03-2019