Chương Trình Đón Mừng Xuân Kỷ Hợi – 2019

Lễ Tất Niên (Cúng dường Tam Bảo, Thuyết Pháp, Cúng chư Hương Linh và Thọ Trai)
12 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 03/02/2019 (nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Mậu Tuất)
Lễ Cung Đón Giao Thừa (Vía Đức Phật Di Lặc, Đón Giao Thừa, Chúc Xuân và Phát Lộc)
11 giờ tối Thứ Hai, ngày 04/02/2019 đến sáng Thứ Ba, ngày 05/02/2019
(nhằm ngày Mùng Một Tết Nguyên Đán, năm Kỷ Hợi)
Lễ Phật Đầu Năm (Ba Ngày Tết Vui Xuân, Cầu Phước-Lộc-Thọ và Cầu An Bá Tánh)
12 giờ trưa, Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm, ngày 05, 06 và 07 tháng 2/2019
Lễ Tân Niên – Cầu An Đầu Năm (Cúng dường Tam Bảo, Dâng Sớ Cầu Nguyện, Thuyết Pháp, Cúng chư Hương Linh và Thọ Trai)
12 giờ trưa, Chủ Nhật, ngày 10/02/2019 (Ngày Mùng Sáu, tháng Giêng năm Kỷ Hợi)
Lễ Thượng Nguyên (Cầu Nguyện Quốc Thái Dân An, Dâng Sớ Cầu An và Thuyết Pháp)
12 giờ trưa, Chủ Nhật, ngày 17/02/2019 (Ngày 13, tháng Giêng năm Kỷ Hợi)
Lễ Rằm Tháng Giêng (Cúng Ngọ, Thuyết Pháp, Cúng chư Hương Linh và Thọ Trai)
12 giờ trưa, Thứ Ba, ngày 19/02/2019