Đại Lễ Vu Lan năm nay, chùa Pháp Vương sẽ tổ chức trực tuyến (online Live Stream) lúc 12 giờ trưa, Chủ Nhật, ngày 06 tháng 09, năm 2020

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý đồng bào các giới và chư thiện-tín Phật tử xa gần Lễ Vu Lan báo hiếu là ngày đại lễ của đạo Phật để thể hiện truyền thống hiếu hạnh, cao đẹp được người Phật Tử trân quý duy[…]

Read more

Đại Lễ Phật Đản năm nay, chùa Pháp Vương sẽ thành kính tổ chức trên trực tuyến (online) vào lúc 12 giờ trưa, Chủ Nhật, ngày 24 tháng 05, năm 2020

Mùa Khánh Đản của đức Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật năm nay, chùa Pháp Vương sẽ thành kính tổ chức trên trực tuyến (online) vào lúc 12 giờ trưa, Chủ Nhật, ngày 24 tháng 05, năm 2020. Thành tâm cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni;[…]

Read more

Sinh Hoạt

Chùa Pháp Vương hoan hỷ tiếp nhận Công Việc Thiện Nguyện (Voluntary work) và Phục Vụ Cộng Đồng (Community Service). Xin vui lòng liên liệc qua số điện thoại và email dưới đây để biết thêm chi tiết: Điện Thoại: (703)-343-1100 email: chuaphapvuongdc@gmail.com

Read more

Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Phật Đản – Kỷ Hợi – 2019, Chủ Nhật, ngày 19-05-2019, từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều

Năm nay chùa Pháp Vương sẽ trang trọng thành kính cử hành Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2643 vào lúc 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 19-05-2019 (nhằm ngày Rằm tháng Tư năm Kỷ Hợi).  Chương trình tổng quát gồm có: Thuyết Pháp: “Đức Phật:[…]

Read more

Lớp Thiền Tập Chỉ Quán

Theo nhu cầu phát tâm học Phật của một số đệ tử , một Lớp Hướng Dẫn Thiền Tập Chỉ Quán đã được khai giảng vào lúc 11 giờ sáng mổi Chủ Nhật bắt đầu từ ngày 07-04-2019 tại chùa Pháp Vương.   Lớp Thiền Tập nầy chính thức do[…]

Read more